Δράσεις

Δράση 1: Χαρτογράφηση της Ποιότητας του Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου από Κολοβή και Αδραμυτιανή και άλλες ποικιλίες Βορείου Αιγαίου - προϊόντα με ένδειξη νησιωτικής παραγωγής και με ισχυρισμό υγείας.

Με αυτή τη δράση θα παραχθεί η πλήρης τεκμηρίωση της ποιότητας του ελαιόλαδου της Λέσβου, της Σάμου και των άλλων νησιών του Βορείου Αιγαίου, που θα αποτελέσει τη βάση για συστηματική παραγωγή και τυποποίηση του προϊόντος και τη δυναμική διεκδίκηση σημαντικής μερίδας της αγοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

- Βελτιστοποίηση της καλλιεργητικής πρακτικής και μελέτη της περιοχής καλλιέργειας. Οι παράμετροι οι οποίες θα μελετηθούν θα είναι η ποικιλία των ελαιόδεντρων (Κολοβή, Αδραμυτιανή Κορωνέϊκη στη Λέσβο και η Κορωνέϊκη στη Χίο και Κορωνέϊκη, Θρουμπολιά στη Σάμο και Ικαρία), η περιοχή της καλλιέργειας (θα μελετηθούν δείγματα από 10 περιοχές της Λέσβου) και το υψόμετρο (ορεινό, ημιορεινό, πεδινό), το είδος της καλλιέργειας (βιολογική, συμβατική) και η άρδευση (ξηρικό, αρδευόμενο).

- Επίδραση της εποχής συλλογής του ελαιόκαρπου στο συνολικό φαινολικό περιεχόμενο.

- Εύρεση χαρακτηριστικών βιοδεικτών για τις ποικιλίες Κολοβή και Αδραμυτιανή (τεκμηρίωση αυθεντικότητας, καταπολέμηση νοθείας, γεωγραφική προέλευση, ένδειξη νησιωτικής γεωργίας, ισχυρισμός υγείας)

- Διερεύνηση του τρόπου παραγωγής.

- Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο με στόχο την αύξηση του φαινολικού περιεχομένου των ελαιόλαδων

Θα πραγματοποιηθούν δοκιμές σε 4 επιλεγμένα ελαιοτριβεία (διφασικά και τριφασικά σε περιοχές που έχουμε Κολοβή (2) και Αδραμυτιανή (2)) και θα εξεταστούν οι παρακάτω παράμετροι: η θερμοκρασία μάλαξης (μελέτη 3 θερμοκρασιών: 25°C, 30 °C, 35 °C), ο χρόνος μάλαξης (4 χρόνοι σε διάστημα 30-60 λεπτών), η προσθήκη νερού ή όχι στον μαλακτήρα.
Θα μελετηθεί ο τύπος του ελαιοτριβείου (διφασικό ή τριφασικό) και θα πραγματοποιηθεί πείραμα προσθήκης ποσότητας νερού (3 πειράματα). Θα αναλυθούν οι πυρήνες και ο κατσίγαρος που προέρχονται από τα τριφασικά ελαιοτριβεία και η ελαιοπυρήνα υψηλής υγρασίας από τα διφασικά ελαιοτριβεία.
Θα αναλυθούν δείγματα από τον αρχικό ελαιοκαρπό, έτσι ώστε να γίνει υπολογισμός του ισοζυγίου μαζών των φαινολικών ενώσεων κατά την παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου.

Αναλύσεις: Οι αναλύσεις που θα πραγματοποιηθούν σε συνολικά 460 δείγματα είναι αρχικά οι βασικές αναλύσεις του κανονισμού ελαιολάδου (Οξύτητα, Κ/ΔΚ, υπεροξείδια, οργανοληπτική αξιολόγηση, κηροί-αιθυλεστέρες, λιπαρά οξέα, στερόλες). Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις 1,2-διγλυκεριδίων και πυροφαιοφυτίνης.
Τα 1,2 – διγλυκερίδια είναι δι-εστέρες της γλυκερίνης με λιπαρά οξέα. Είναι συστατικά του ελαιολάδου που υπάρχουν λόγω ατελούς βιοσύνθεσης των τριγλυκεριδίων. Υψηλό ποσοστό δηλώνει φρέσκο, καλής ποιότητας ελαιόλαδο.
Η πυροφαιοφυτίνη είναι προϊόν φυσικής αποικοδόμησης της φαιοφυτίνης-Α η οποία είναι προϊόν φυσικής αποικοδόμησης της χλωροφύλλης-Α και που συμβαίνει με την γήρανση του ελαιολάδου. Χαμηλό ποσοστό δηλώνει ένα φρέσκο, καλής ποιότητας ελαιόλαδο.
Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις για το φαινολικό βιοδραστικό περιεχόμενο εφαρμόζοντας καινοτόμες αναλυτικές μεθόδους (Kalogiouri et al. 2016; 2017).

Δράση 2: Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο με υψηλή σταθερότητα χωρίς απώλεια των βιοδραστικών του συστατικών

- Πατενταρισμένη διαδικασία σταθεροποίησης ελαιολάδου χωρίς απώλεια φαινολικών συστατικών και μονοακόρεστων λιπαρών για σημαντική αύξηση της σταθερότητας του προϊόντος

- Προϊόν με υψηλή σταθερότητα

Δράση 3: Ελαιόλαδο με υψηλή διατροφική αξία ως συμπλήρωμα διατροφής και ενισχυτικό γεύσης

- Ανάδειξη του υψηλού βιοδραστικού περιεχόμενου ελαιολάδου Κολοβής και Κορωνέϊκης από καινοτόμο διφασικό σύστημα παραγωγής

- Ελαιόλαδο για ενίσχυση γεύσης και βιοδραστικού περιεχόμενου για μειονεκτικά ελαιόλαδα

- Ελαιόλαδο για encapsulation και παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής

Δράση 4: Βρώσιμη ελιά και πάστα ελιάς

- Μελέτη του φαινολικού αποτυπώματος των βρώσιμων ελιών και της πάστας ελιάς

- Μελέτη διαφορετικών τύπων επεξεργασίας στο βιοδραστικό περιεχόμενο και στη γεύση

- Προϊόντα με ένδειξη υγείας

Δράση 5: : Αξιοποίηση κατσίγαρου, ελαιοπυρήνα και φύλλων ελιάς

- Εύρεση βιοδραστικών ουσιών κατσίγαρου, ελαιοπυρήνα και φύλλων ελιάς και αξιοποίηση τους

- Σύστημα ανάκτησης βιοδραστικού περιεχόμενου με φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία (απόσταξη με ηλιακούς συλλέκτες)

- Δυνατότητα παραγωγής συμπληρώματος διατροφής

- Παραγωγή βιοδραστικών συστατικών για βιομηχανίες καλλυντικών και φαρμακευτικές εταιρείες