Αναπτυξιακός χαρακτήρας της προγραμματικής σύμβασης.

Σκοπός Έργου

Η παρούσα σύμβαση αφορά:Στην εκτέλεση ερευνητικού έργου με τίτλο «Εξειδικευμένη Έρευνα Προώθησης Ελαιολάδου και Προϊόντων Ελιάς Βορείου Αιγαίου μέσω Ανάδειξης του Βιοδραστικού Περιεχομένου και των Ιδιαιτέρων Χαρακτηριστικων Ποιότητας», στο εξής «Έργο» για συντομία.

Το Έργο έχει τους παρακάτω οριζόντιους στόχους:

  • Προώθηση μονοποικιλιακού ελαιόλαδου Βορείου Αιγαίου μέσα από στοχευμένες εξειδικευμένες ερευνητικές δράσεις ανάδειξης της προστιθέμενης βιολογικής αξίας και αυθεντικότητας του και εξειδικευμένη έρευνα του περιεχομένου των βιοδραστικών ενώσεων και των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου με στόχο την προώθηση τους σύμφωνα με τον ισχυρισμό υγείας του EC Κανονισμού 432/2012..
  • Ερευνητικές δράσεις ανάδειξης της διατροφικής αξίας και μοναδικότητας της βρώσιμης ελιάς και πάστας ελιάς Λέσβου με βάση το βιοδραστικό περιεχόμενο τους και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους
  • Διερεύνηση βιοδραστικού περιεχόμενου κατσίγαρου τριφασικών και «ελαιοπυρήνα» διφασικών ελαιοτριβείων και αξιοποίηση τους ως πιθανό συμπλήρωμα διατροφής και πρώτη ύλη κοσμετολογίας

Ο συνολικός σκοπός του ερευνητικού έργου είναι:


Η διεξαγωγή μιας συστηματικής και πολύμηνης εξειδικευμένης έρευνας με την ανάλυση ενός μεγάλου και αντιπροσωπευτικού αριθμού δειγμάτων από τα νησιά του Βορείου Αιγαίο με καινοτόμα και πρωτοποριακή μεθοδολογία, ώστε να αναδειχθούν τα προϊόντα ελιάς της Περιφέρειας.

Αυτή η προσπάθεια θα ενισχύσει την περιορισμένη διεθνή αναγνωρισιμότητα των ελαιόλαδων του Βορείου Αιγαίου και θα αποτελέσει την απαραίτητη τεκμηρίωση για την ανάδειξη της μοναδικότητας και αυθεντικότητας τους. Η ερευνητική αυτή τεκμηρίωση θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με απώτερο στόχο την ενίσχυση του Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας.

Τα τοπικά προϊόντα που προέρχονται από την ελιά θα γίνουν διεθνώς γνωστά με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Εκτιμάται ότι αυτό θα έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα και την αύξηση του τουρισμού, μέσα από την προώθηση των τοπικών προϊόντων με διεθνή καταξίωση σε ειδικά καταστήματα, χώρους μαζικής εστίασης και καταλυμάτων, ακόμα και τη δημιουργία χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα συνδέονται με την προβολή του «πολιτισμού της ελιάς».Περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή: Συστάσεις προς παραγωγούς και ελαιοτριβείς για καλύτερη παραγωγή - Βέλτιστες πρακτικές


Αγαπητοί συνεργάτες,

Στα πλαίσια του Έργου με τίτλο "Εξειδικευμένη Έρευνα Προώθησης Ελαιολάδου και Προϊόντων Ελιάς Βορείου Αιγαίου μέσω Ανάδειξης του Βιοδραστικού Περιεχομένου και των Ιδιαιτέρων Χαρακτηριστικων Ποιοτητας" που πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σας αποστέλλουμε ενημερωτική επιστολή που περιλαμβάνει συστάσεις προς παραγωγούς και ελαιοτριβείς αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές καλλιέργειας και ελαιοποίησης για την παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: ΕΔΩ
Ανάγκη Δειγματοληψίας Ελαιολάδου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ''Εξειδικευμένη Έρευνα Προώθησης Ελαιολάδου και Προϊόντων Ελιάς Βορείου Αιγαίου μέσω Ανάδειξης του Βιοδραστικού Περιεχομένου και των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών Ποιότητας''


Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Εξειδικευμένη Έρευνα Προώθησης Ελαιολάδου και Προϊόντων Ελιάς Βορείου Αιγαίου μέσω Ανάδειξης του Βιοδραστικού Περιεχομένου και των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών Ποιότητας", παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να αποστείλουν δείγματα ελαιολάδου..

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: ΕΔΩΟ Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Νικόλαος Θωμαΐδης
Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ