Φορείς

To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας συνεργάζεται με:

  • ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης, ΙΕΛΥΑ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

    Αναγνωρισμένο, διαπιστευμένο Εργαστήριο του IOC ως προς την οργανοληπτική εξέταση και τον προσδιορισμό των βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου  (ΕΣΥΔ αρ. ΠΙΣΤ. 975)

  • Περιφερειακή Εταιρείας Ανάπτυξης Β. Αιγαίου – Εργαστήριο Εδαφολογίας

    Διαπιστευμένο εργαστήριο για ποιοτικό έλεγχο εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής

  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Περιβάλλοντος

    Μεγάλη εμπειρία για την επαναχρησιμοποίηση των αγροτικών παραπροϊόντων