Δράσεις Διάχυσης

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑΜΟΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΧΙΟΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019